Kakšna je razlika med podatki atributov in prostorskimi podatki - Razlika Med

Kakšna je razlika med podatki atributov in prostorskimi podatki

The glavna razlika med atributnimi podatki in prostorskimi podatki atributni podatki opisujejo značilnosti geografske značilnosti, medtem ko prostorski podatki opisujejo absolutno in relativno lokacijo geografskih značilnosti.

Geografski informacijski sistem (GIS) je računalniško podprto orodje ali tehnologija za upravljanje, analizo in prikaz geografsko referenčnih informacij. GIS ponuja več možnosti, kot so zajemanje podatkov, upravljanje podatkov, analiza, predstavitev itd. Uporabnikom omogoča vizualizacijo in razumevanje razmerij med Geo podatki v obliki zemljevidov, poročil, grafikonov itd. običajnih podatkov na zemljevidu. Obstajata predvsem dve vrsti podatkov kot atributni in prostorski podatki.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je Podatki o atributih
   – Opredelitev, funkcionalnost
2. Kaj so prostorski podatki
  – Opredelitev, funkcionalnost
3. Razlika med podatki atributov in prostorskimi podatki
 – Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Podatki o atributih, GIS, prostorski podatki


Kaj je Podatki o atributih

Podatki o atributih so opisi ali meritve geografskih značilnosti na zemljevidu. Nanaša se na podrobne podatke, ki se združujejo s prostorskimi podatki. Podatki o atributih pomagajo pridobiti pomembne informacije zemljevida. Vsaka značilnost ima lastnosti, ki jih lahko opišemo. Predpostavimo na primer zgradbo. Ima zgrajeno leto, število nadstropij itd. To so atributi. Atributi so dejstva, ki jih poznamo, vendar niso vidna, kot je zgrajeno leto. Prav tako lahko predstavlja odsotnost funkcije.


Slika 1: GIS

Običajno tabela pomaga prikazati atributne podatke. Vsaka vrstica predstavlja eno samo funkcijo. V GIS-u s klikom na vrstico bo označena ustrezna funkcija na zemljevidu.

Kaj je prostorski podatki

Prostorske podatke sestavljajo točke, črte, poligoni ali druge primitivne geografske in geometrijske podatke, ki jih lahko preslikava po lokaciji. Prostorske podatke je mogoče vzdrževati kot vektorske podatke ali rastrske podatke. Vsak nudi informacije, povezane z geografskimi lokacijami. Vektorski podatki so sestavljeni iz zaporednih točk ali točk, ki definirajo linearni segment. Ima koordinato x in koordinato y. Poleg tega so rastrski podatki sestavljeni iz matrike celic ali pikslov, razporejenih v vrstice in stolpce. Vsaka celica vsebuje vrednost, ki predstavlja informacije.

Razlika med podatki atributov in prostorskimi podatki

Opredelitev

Podatki o atributih se nanašajo na značilnosti geografskih značilnosti, ki so kvantitativne in / ali kvalitativne narave, prostorski podatki pa se nanašajo na vse vrste podatkovnih objektov ali elementov, ki so prisotni v geografskem prostoru ali obzorju. To je torej glavna razlika med atributnimi podatki in prostorskimi podatki.

Metode doseganja

Oddelki za urbanizem in upravljanje, gasilci, okoljske skupine in spletni mediji pomagajo pri pridobivanju atributnih podatkov, satelitske slike in skenirani zemljevidi pa pomagajo pri pridobivanju prostorskih podatkov.

Uporaba

Podatki o lastnostih opisujejo značilnosti geografske značilnosti, medtem ko prostorski podatki opisujejo absolutno in relativno lokacijo geografske značilnosti. To je torej še ena razlika med atributnimi podatki in prostorskimi podatki.

Zaključek

GIS pomaga analizirati vire, kot so voda, urbana območja, ceste, obale, vegetacija itd. Omogoča tudi reševanje problemov, povezanih z onesnaževanjem, gozdarstvom, zdravjem, kmetijstvom, zdravjem in številnimi drugimi področji. Glavna razlika med podatki atributov in prostorskimi podatki je, da atributni podatki opisujejo značilnosti geografske značilnosti, medtem ko prostorski podatki opisujejo absolutno in relativno lokacijo geografskih značilnosti.

Sklic:

1.Ouma, Leonard. 3 Podatki o lastnostih del 1, Leonard Ouma, 14. julij 2016,