Kakšna je razlika med avtokrino in parakrinom

Theglavna razlika med avtokrino in parakrino je to avtokrini faktorji delujejo na celice, ki jih proizvajajo, medtem ko parakrni dejavniki delujejo na celice, ki o v neporedni bližini celic, ki jih pr

Kakšna je razlika med avtokrino in parakrinom

Vsebina:

Theglavna razlika med avtokrino in parakrino je to avtokrini faktorji delujejo na celice, ki jih proizvajajo, medtem ko parakrni dejavniki delujejo na celice, ki so v neposredni bližini celic, ki jih proizvajajo.

Autokrini in parakrini sta dva izraza, ki se uporabljata za opis različnih dejavnikov, ki so del mehanizmov celične signalizacije. Poleg tega so rastni dejavniki, ki spodbujajo delitev celic, primer avtokrinih faktorjev, medtem ko so citokini, ki povzročajo vnetne odzive, in nevrotransmiterji, ki se sproščajo v sinapso, nekateri primeri parakrinih dejavnikov.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je avtokrina
- Definicija, signalne molekule, primeri
2. Kaj je parakrin
- Definicija, signalne molekule, primeri
3. Kakšne so podobnosti med avtokrino in parakrinom
- oris skupnih funkcij
4. Kakšna je razlika med avtokrino in parakrinom
     – Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Avtokrin, citokini, interlevkini, nevrotransmiterji, parakrin


Kaj je Autokrina

Avtokrin je izraz, ki opisuje vrsto celičnih signalnih molekul, ki se vežejo na celice proizvodnje. To pomeni, da je ciljna celica teh signalnih molekul ista celica, iz katere so proizvedene. Zato avtokrina signalizacija pomaga celicam, da same pošiljajo signale. Med zgodnjim razvojem avtokrina signalizacija zagotavlja diferenciacijo celic v pravilno tkivo.


Slika 1: Vrste celične signalizacije

Poleg tega imajo avtokrini akterji, kot so interlevkini, ključno vlogo pri razvoju vnetnih signalov in občutka bolečine. Interferoni so vrsta citokinov, ki lahko delujejo kot avtokrini signali v celicah, okuženih z virusom. Povzročijo programirano celično smrt celic, okuženih z virusom.

Kaj je parakrin

Parakrin je izraz, ki se uporablja za opis druge vrste celičnih signalnih molekul, ki delujejo na celice, ki so v neposredni bližini celic proizvodnje. To pomeni, da so ciljne celice v bližini celic in da difuzija parakrinskih molekul poteka skozi zunajcelični matriks. Zaradi kratke razdalje med tarčo in celicami proizvodnje je parakrina signalizacija kratka, da bi dosegla cilj v primerjavi z endokrinim signalom, ki se razprši skozi krvni obtok. Še več, ker mora biti parakrinski signal lokaliziran, se parakrine signalne molekule hitro razgradijo z encimi.


Slika 2: Nevrotransmiterji v sinaptični vrzeli

Najpogostejši primer parakrinskih signalov je prenos signala skozi sinaptično vrzel. Nevrotransmiterji so parakrine signalne molekule, ki sodelujejo pri prenosu živčnih impulzov iz predsinaptičnega nevrona v post-sinaptični nevron.

Podobnosti med avtokrino in parakrinom

  • Autokrina in parakrin sta dve vrsti mehanizmov celične signalizacije.
  • Prav tako majhne proteinske molekule služijo kot signalne molekule v obeh.

Razlika med avtokrino in parakrinom

Opredelitev

Avtokrin pomeni "nanašanje na celično proizvedeno snov, ki vpliva na celico, s katero se izloča", medtem ko parakrin pomeni "v zvezi s hormonom, ki ima učinek le v bližini žleze, ki ga izloča". To pojasnjuje osnovno razliko med avtokrino in parakrino.

Vrste signalnih molekul

Druga razlika med avtokrino in parakrinom je v tem, da so citokini in rastni faktorji glavni tipi signalnih molekul, vključenih v avtokrino signalizacijo, medtem ko so nevrotransmiterji in hormoni vključeni v parakrino signalizacijo.

Cilj

Cilj avtokrinih signalnih molekul so celice proizvodnje, medtem ko so tarče parakrinske signalizacije celice v neposredni bližini.To je glavna razlika med avtokrino in parakrino.

Primeri

Diferenciacija celic v zgodnjem zarodku poteka prek avtokrine signalizacije, medtem ko se prenos signala skozi sinaptično vrzel pojavi s parakrino signalizacijo.

Zaključek

Avtokrinska signalizacija stimulira celice proizvodnje, medtem ko parakrinska signalizacija stimulira celice v neposredni bližini. Citokini in rastni dejavniki so avtokrine signalne molekule, nevrotransmiterji pa parakrine signalne molekule. Glavna razlika med avtokrino in parakrinom je njihov mehanizem delovanja.

Sklic:

1. »Vrste signalov«.Lumen, Lumen učenje,