Kakšna je razlika med CEIL in FLOOR v SQL

The glavna razlika med CEIL in FLOOR v QL je to CEIL pomaga pridobiti najmanjšo celoštevilčno vrednot, ki je večja ali enaka številu, medtem ko FLOOR pomaga pridobiti največjo celo vrednot, ki je manj

Kakšna je razlika med CEIL in FLOOR v SQL

Vsebina:

The glavna razlika med CEIL in FLOOR v SQL je to CEIL pomaga pridobiti najmanjšo celoštevilčno vrednost, ki je večja ali enaka številu, medtem ko FLOOR pomaga pridobiti največjo celo vrednost, ki je manjša ali enaka številu.

Sistem za upravljanje baz podatkov (DBMS) je programska oprema, ki pomaga shranjevati in upravljati podatke v podatkovnih bazah. DBMS, ki sledi relacijskemu modelu, je Relacijski DBMS (RDBMS). Obstajajo različne RDBMS, kot je MySQL. Programer lahko izvede jezik strukturirane poizvedbe (SQL) za izvajanje operacij na podatkih v podatkovnih bazah. Obstaja več funkcij SQL, med njimi sta CEIL in FLOOR.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je CEIL v SQL
- Opredelitev, funkcionalnost
2. Kaj je FLOOR v SQL
- Opredelitev, funkcionalnost
3. Razlika med CEIL in FLOOR v SQL
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

CEIL, FLOOR, RDBMS, SQL


Kaj je CEIL v SQL

Funkcija CEIL () pomaga pri vračanju najmanjše celoštevilske vrednosti, ki je večja ali enaka določeni številki.


Sintaksa je naslednja.

CEIL (številka)

Primer je naslednji.

IZBIRA CEIL (50,87);

Vrne 51 kot izhod.

Drug primer je naslednji.

IZBIRA CEIL (60.12);

Vrne 61 kot izhod.

Kaj je Floor in SQL

Funkcija FLOOR () pomaga vrniti največjo celo vrednost, ki je manjša ali enaka določeni številki. Sintaksa je naslednja.

FLOOR (številka)

Primer je naslednji.

SELECT FLOOR (50,87);

Vrne 50 kot izhod.

Drug primer je naslednji.

SELECT FLOOR (60,12);

Vrne 60 kot izhod.

Razlika med CEIL in FLOOR v SQL

Opredelitev

CEIL () je funkcija, ki vrne najmanjšo celoštevilčno vrednost, ki je večja ali enaka številu, medtem ko je FLOOR () funkcija, ki vrne največjo celo vrednost, ki je manjša ali enaka številu. To je torej glavna razlika med CEIL in FLOOR v SQL.

Uporaba

Druga razlika med CEIL-om in FLOOR-jem v SQL je ta, da CEIL () pomaga pridobiti najmanjšo celo vrednost, ki je večja ali enaka številu. FLOOR () pomaga pridobiti največjo celo vrednost, ki je manjša ali enaka številu.

Zaključek

RDBMS, kot je MySQL, omogoča programerjem pisanje poizvedb SQL za izvajanje operacij na podatkih, shranjenih v podatkovnih bazah. Dve taki funkciji sta CEIL in FLOOR. Glavna razlika med CEIL-om in FLOOR-jem v SQL je ta, da CEIL () pomaga pridobiti najmanjšo celoštevilčno vrednost, ki je večja ali enaka številu, medtem ko FLOOR () pomaga pridobiti največjo celo vrednost, ki je manjša ali enaka številu .

Referenca

1. “Funkcija MySQL CEIL ()”, w3schools.com,