Kakšna je razlika med genetskim algoritmom in tradicionalnim algoritmom - Razlika Med

Kakšna je razlika med genetskim algoritmom in tradicionalnim algoritmom

The glavna razlika med genetskim algoritmom in tradicionalnim algoritmom genetski algoritem je vrsta algoritma, ki temelji na načelu genetike in naravne selekcije za reševanje problemov optimizacije, medtem ko je tradicionalni algoritem korak za korakom, da bi rešili dani problem.

Postopek je končno zaporedje navodil, kjer se lahko vsak izvede v končnem času. Algoritem je korak za korakom za rešitev problema. Obstaja algoritem za reševanje vsake naloge. Algoritmi so še posebej koristni pri reševanju kompleksnih problemov. Splošni algoritmi so znani tudi kot tradicionalni algoritmi. Genetski algoritem je posebna vrsta algoritma, ki se uporablja predvsem na področjih, kot je umetna inteligenca.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je genetski algoritem
- Opredelitev, funkcionalnost
2. Kaj je tradicionalni algoritem
- Opredelitev, funkcionalnost
3. Kakšna je razlika med genetskim algoritmom in tradicionalnim algoritmom
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Algoritem, genetski algoritem, strojno učenje, iskanje, razvrščanje, deljenje in vladanje, tradicionalni algoritem


Kaj je genetski algoritem

Genetski algoritem se nanaša na tip algoritmov, ki temeljijo na genetiki in naravni selekciji. Podobno je procesu, ki se lahko prilagodi spremembam, ki se pojavljajo v okolju in so sposobne preživeti. Z drugimi besedami, temelji na biološki evoluciji.

Poleg tega ta algoritem nenehno spreminja populacijo posameznih rešitev. Na vsakem koraku izbira posameznike naključno iz trenutne populacije kot starše in ustvarja otroke za naslednjo generacijo. Prehod iz generacije v generacijo pomaga najti optimalno rešitev.

Generični algoritem uporablja predvsem tri vrste pravil na vsakem koraku, da ustvari naslednjo generacijo z uporabo trenutne populacije.

Izbirna pravila - izbere posameznike (starše), ki prispevajo k populaciji naslednje generacije.

Pravila prekrižanja - Združuje dva starša, da ustvarita otroka za naslednjo generacijo.

Pravila mutacije - Uporablja spremembe za posamezne starše, da ustvarijo otroke.

Genetski algoritem pomaga najti optimalno rešitev ali skoraj optimalno rešitev problema. Izogiba se običajnemu času, ki je potreben za rešitev določenega problema. Poleg tega se uporablja predvsem na področjih, kot so raziskave in strojno učenje za reševanje problemov optimizacije.

Kaj je tradicionalni algoritem

Tradicionalni algoritmi se nanašajo na splošne algoritme, ki jih uporabljamo za reševanje problemov. To je metodični postopek za reševanje danega problema. Obstaja več algoritmov za reševanje problema. Zato je pomembno analizirati vsakega in poiskati potreben čas, prostor itd., Da izberete najboljši algoritem za rešitev problema.

Tradicionalni algoritem mora biti jasen.Imeti mora 0 ali več dobro definiranih vhodov in 1 ali več dobro definiranih izhodov. Prav tako mora biti sposobna najti rešitve z razpoložljivimi viri. Poleg tega mora opravilo opraviti po določenem številu korakov.


Sledijo nekateri običajni tradicionalni algoritmi.

Iskanje - Ti algoritmi pomagajo pri iskanju določene postavke v podatkovni strukturi. (Linearno iskanje, binarno iskanje)

Razvrsti - Ti algoritmi pomagajo razvrstiti niz elementov v določenem vrstnem redu. (Razvrščanje mehurčkov, razvrščanje izbire, vrsta vstavljanja)

Divide and Conquer - Gre za delitev velikega problema na majhne podprobleme in reševanje podproblemov, da bi našli rešitev za izvirni problem.

Razlika med genetskim algoritmom in tradicionalnim algoritmom

Opredelitev

Genetski algoritem je algoritem za reševanje omejenih in neomejenih optimizacijskih problemov, ki temeljijo na genetiki in naravni selekciji, medtem ko je tradicionalni algoritem nedvoumna specifikacija, ki določa, kako rešiti problem. To je torej glavna razlika med genetskim algoritmom in tradicionalnim algoritmom.

Uporaba

Posebna uporaba vsakega algoritma je pomembna razlika med genetskim algoritmom in tradicionalnim algoritmom. To je; genetski algoritem pomaga najti optimalne rešitve za težke probleme, medtem ko tradicionalni algoritem zagotavlja postopni postopek za rešitev problema.

Zapletenost

Druga razlika med genetskim algoritmom in tradicionalnim algoritmom je, da je genetski algoritem naprednejši od tradicionalnega algoritma.

Aplikacije

Genetski algoritem se uporablja na področjih, kot so raziskave, strojno učenje in umetna inteligenca. Tradicionalni algoritem se uporablja na področjih, kot so programiranje, matematika itd. To je tudi pomembna razlika med genetskim algoritmom in tradicionalnim algoritmom.

Zaključek

Poleg tradicionalnih algoritmov obstaja tudi posebna vrsta algoritma, ki se imenuje genetski algoritmi. Glavna razlika med genetskim algoritmom in tradicionalnim algoritmom je, da je genetski algoritem vrsta algoritma, ki temelji na načelu genetike in naravne selekcije za reševanje problemov optimizacije, medtem ko je tradicionalni algoritem korak za korakom, da bi rešili problem. problem. Iskanje, algoritmi za razvrščanje itd. So tradicionalni algoritmi, genetski algoritmi pa so bolj kompleksni in se uporabljajo na področjih, kot so umetna inteligenca in raziskave.

Sklic:

1. “Izberite spletno mesto.” Kaj je genetski algoritem? - MATLAB & Simulink,