Kakšna je razlika med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem

Glavna razlika med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem je ta odločitev (izbira), ki jo je naredila pohlepna metoda, je odvina od doedanjih odločitev (izbir) in e ne zanaša na prihodnje izbire

Kakšna je razlika med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem

Vsebina:

Glavna razlika med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem je ta odločitev (izbira), ki jo je naredila pohlepna metoda, je odvisna od dosedanjih odločitev (izbir) in se ne zanaša na prihodnje izbire ali vse rešitve podproblemov. Po drugi strani pa dinamično programiranje sprejema odločitve na podlagi vseh odločitev, sprejetih v prejšnji fazi, za rešitev problema.

Algoritem je sistematično zaporedje korakov za reševanje problema. Grehna metoda in dinamično programiranje sta dva algoritma. Oba se uporabljata za reševanje problemov optimizacije.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je pohlepna metoda
- Opredelitev, funkcionalnost
2. Kaj je dinamično programiranje
- Opredelitev, funkcionalnost
3. Kakšna je razlika med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Pohlepna metoda, dinamično programiranje


Kaj je pohlepna metoda

Požrešna metoda vključuje iskanje najboljše možnosti iz večkratnih sedanjih vrednosti. Pri tej metodi upoštevamo prvo fazo in odločamo o rezultatu, ne da bi upoštevali prihodnje rezultate. Z drugimi besedami, algoritem Pohlep rešuje problem z upoštevanjem najboljše možnosti v tem določenem trenutku.


Greedy algoritem deluje, če problem vsebuje dve lastnosti kot požrešen lastnost izbire in optimalno podstrukturo. Globalno optimalno rešitev je mogoče najti z lokalno optimalno rešitvijo. Z drugimi besedami, ustvarjanje požrešnih izbir pomaga najti optimalno rešitev. Zato se ta lastnost imenuje požrešna lastnost izbire. Poleg tega optimalne rešitve vsebujejo optimalne rešitve. Tako se ta lastnost imenuje optimalna podstruktura.

Kaj je dinamično programiranje

Dinamično programiranje vključuje glavno težavo v majhne podprobleme. Metoda shranjuje rezultate podproblemov in jih nanaša na podobne podprobleme. Tukaj shranjevanje odgovorov podproblemov imenujemo zapomnitev. Preveri odgovore podproblemov in končno pride do zaključka, da najde optimalno ali najboljšo rešitev. Ker dinamično programiranje preverja prejšnje odgovore in se izogiba izračunavanju istega odgovora večkrat, je bolj učinkovito.


Pri dinamičnem programiranju je optimalna rešitev glavnega problema v optimalni rešitvi njenih podproblemov. Poleg tega, ko obstajajo situacije soočanja z istimi podproblemi, se znova in znova imenujejo prekrivni podproblemi.

Razlika med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem

Opredelitev

Pohlepna metoda je algoritem, ki sledi heuristi reševanja problemov, ki lokalno optimalno izberejo v vsaki trgovini z namenom, da bi našli globalni optimum. Dinamično programiranje pa je algoritem, ki pomaga učinkovito rešiti razred težav, ki imajo prekrivne podprobleme in optimalno lastnost podstrukture. Te definicije pojasnjujejo glavno razliko med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem.

Učinkovitost

Poleg tega je glavna razlika med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem njihova učinkovitost. Pohlepna metoda je manj učinkovita, medtem ko je dinamično programiranje učinkovitejše.

Proces

Poleg tega je pomembna razlika med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem ta, da greedy metoda najprej izbere tisto, ki je v tistem času najboljša in nato reši nastali podproblem. Dinamično programiranje rešuje vse podprobleme in izbere tistega, ki pomaga najti optimalno rešitev.

Odločanje

Način odločanja je še ena razlika med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem. Greedy metoda sprejema odločitve glede na prvo fazo, medtem ko dinamično programiranje odloča na vsaki stopnji.

Zaključek

Odločitev (izbira), ki jo je naredila Greedy metoda, je odvisna od dosedanjih odločitev (izbir) in ne temelji na prihodnjih odločitvah ali vseh rešitvah podproblemov. Vendar pa dinamično programiranje sprejema odločitve, ki temeljijo na vseh odločitvah, sprejetih v prejšnji fazi, za rešitev problema.To je glavna razlika med pohlepno metodo in dinamičnim programiranjem.

Sklic:

1. “Uvod za dinamično programiranje - Javatpoint.” Www.javatpoint.com,