Kakšna je razlika med hipotezo in napovedjo

The glavna razlika med hipotezo in napovedjo je, da hipoteza predlaga razlago nečemu, kar e je že zgodilo, medtem ko je napoved predlaga nekaj, kar bi e lahko zgodilo v prihodnoti.

Kakšna je razlika med hipotezo in napovedjo

Vsebina:

The glavna razlika med hipotezo in napovedjo je, da hipoteza predlaga razlago nečemu, kar se je že zgodilo, medtem ko je napoved predlaga nekaj, kar bi se lahko zgodilo v prihodnosti.

Hipoteza in napoved sta dva pomembna pojma, ki omogočata razlago več pojavov ali pojavov. Posledica tega je, da lahko naredimo zaključke, ki pomagajo pri oblikovanju novih teorij, ki lahko vplivajo na prihodnji napredek v človeških civilizacijah. Tako sta oba izraza skupna na področju znanosti, raziskav in logike. Poleg tega, da bi naredili napoved, bi potrebovali dokaze ali opazovanje, medtem ko lahko hipotezo oblikujemo na podlagi omejenih dokazov.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je hipoteza
- Definicija, funkcije
2. Kaj je napoved
- Definicija, funkcije
3. Kakšen je odnos med hipotezo in napovedjo
- oris skupnih funkcij
4. Kakšna je razlika med hipotezo in napovedjo
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Hipoteze, logika, napovedovanje, teorije, znanost


Kaj je hipoteza

Po definiciji se hipoteza nanaša na predpostavko ali predlagano pojasnilo na podlagi omejenih dokazov kot izhodišče za nadaljnjo preiskavo. Na kratko, hipoteza je predlagana razlaga za pojav. Kljub temu pa to temelji na omejenih dokazih, dejstvih ali informacijah, ki temeljijo na osnovnih vzrokih problema. Vendar pa ga je mogoče dodatno preskusiti s poskusi. Zato je treba to še dokazati kot pravilno.

Ta hipoteza se torej pogosto uporablja na področju znanosti in raziskav kot pa v splošni rabi. V znanosti se imenuje znanstvena hipoteza. Vendar pa je treba znanstveno hipotezo preizkusiti z znanstveno metodo. Poleg tega znanstveniki običajno utemeljujejo znanstvene hipoteze na prejšnjih opazovanjih, ki jih ni mogoče razložiti z obstoječimi znanstvenimi teorijami.


Slika 01: Hipoteza o kolonialnem flagelatu

V raziskavah hipoteza temelji na neodvisnih in odvisnih spremenljivkah. To je znano kot „delovna hipoteza“ in začasno je sprejeta kot podlaga za nadaljnje raziskave in pogosto služi kot konceptualni okvir pri kvalitativnih raziskavah. Posledica tega je, da na podlagi zbranih dejstev v raziskavi hipoteza ustvarja povezave ali povezave med različnimi spremenljivkami. Tako bo deloval kot vir za bolj konkretno znanstveno razlago.

Zato lahko formuliramo teorijo, ki temelji na hipotezi, ki vodi do preiskave problema. Močna hipoteza lahko ustvari učinkovite napovedi, ki temeljijo na razmišljanju. Zato lahko hipoteza napoveduje izid eksperimenta v laboratoriju ali opazovanje naravnega pojava. Zato je hipoteza znana kot "izobražena ugibanja".

Kaj je napoved

Napoved se lahko opredeli kot stvar, ki je napovedana ali napovedana. Napoved je torej izjava o nečem, kar bi se lahko zgodilo v prihodnosti. Tako lahko na podlagi obstoječih dokazov ali opažanj ugotovimo, kaj se lahko zgodi.

V splošnem kontekstu, čeprav je težko napovedati negotovo prihodnost, lahko na podlagi ugotovitev sedanjosti sklepamo, kaj bi se lahko zgodilo v prihodnosti. To bo pomagalo izogniti se negativnim posledicam v prihodnosti, ko bodo v sedanjosti nevarni dogodki.

Poleg tega obstaja povezava med hipotezo in napovedjo. Močna hipoteza bo omogočila možne napovedi. To povezavo med hipotezo in napovedjo je mogoče jasno opaziti na področju znanosti.


Slika 2: Vremenske napovedi

Zato je v znanstvenih in raziskovalnih študijah napoved specifična oblika, ki jo lahko uporabimo za preizkušanje hipoteze. Tako je napoved rezultat, ki jo lahko opazimo, če je bila njihova hipoteza podprta s poskusom. Poleg tega so napovedi pogosto napisane v obliki izjav »če, potem«; na primer, "če je moja hipoteza resnična, potem bom to opazil."

Razmerje med hipotezo in napovedjo

  • Na podlagi hipoteze lahko ustvarimo napoved
  • Tudi hipoteza bo omogočila napovedi z aktom deduktivnega sklepanja.
  • Poleg tega je napoved rezultat, ki ga lahko opazimo, če je bila hipoteza podprta s preizkusom.

Razlika med hipotezo in napovedjo

Opredelitev

Hipoteza se nanaša na predpostavko ali predlagano razlago na podlagi omejenih dokazov kot izhodišče za nadaljnjo preiskavo. Po drugi strani se napoved nanaša na stvar, ki je napovedana ali napoved nečesa. To pojasnjuje glavno razliko med hipotezo in napovedjo.

Razlaga

Hipoteza bo vodila k razlagi, zakaj se je nekaj zgodilo, medtem ko bo napoved pripeljala do razlage, kaj bi se lahko zgodilo v skladu s sedanjimi opažanji. To je velika razlika med hipotezo in napovedjo.

Rezultat

Druga razlika med hipotezami in predvidevanjem je, da bo hipoteza povzročila odgovore ali sklepe na pojav, ki bo vodil v teorijo, medtem ko bo napoved prinesla predpostavke za prihodnost ali napoved.

Statistika

Medtem ko je hipoteza neposredno povezana s statistiko, bo napoved, čeprav se lahko sklicuje na statistiko, prinesla samo verjetnosti.

Proces

Še več, hipoteza sega nazaj na začetek ali vzroke nastanka, medtem ko napoved gre naprej v prihodnost.

Narava

Sposobnost testiranja je še ena razlika med hipotezo in napovedjo. Hipotezo je mogoče preskusiti ali pa jo je mogoče preskusiti, medtem ko napoved ni mogoče preskusiti, dokler se res ne zgodi.

Zaključek

Hipoteze in napovedi so sestavni del znanstvenih in raziskovalnih študij. Vendar pa se uporabljajo tudi v splošnem kontekstu. Zato sta hipoteza in napoved dva ločena pojma, čeprav sta povezana tudi drug z drugim. Glavna razlika med hipotezo in napovedjo je, da hipoteza predlaga razlago nečemu, kar se je že zgodilo, medtem ko napoved predvideva nekaj, kar bi se lahko zgodilo v prihodnosti.

Sklic:

1. »Napoved«. Wikipedija, Wikimedia Foundation, 17. september 2018,