Kakšna je razlika med impresionizmom in ekspresionizmom - Razlika Med

Kakšna je razlika med impresionizmom in ekspresionizmom

The glavna razlika med impresionizmom in ekspresionizmom impresionizem se je pojavil konec 19. stoletjath stoletja v Parizu, medtem ko se je ekspresionizem pojavil v zgodnjih 20. letihth stoletja v Nemčiji in Avstriji. Poleg tega so impresionistični umetniki posebno pozornost namenili upodabljanju vtisa svetlobe in njenemu spreminjajočemu se učinku, medtem ko so ekspresionistični umetniki posebno pozornost posvetili upodabljanju čustev, ki jih subjekt vzbudi v umetniku.

Impresionizem in ekspresionizem sta umetniška gibanja, ki so se pojavila okoli 20. stoletjath stoletja v Evropi. Oba se osredotočata na stilove slikanja.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je impresionizem
- Definicija, značilnosti, umetniki
2. Kaj je ekspresionizem
- Definicija, značilnosti, umetniki
3. Kakšne so podobnosti med impresionizmom in ekspresionizmom
- oris skupnih funkcij
4. Kakšna je razlika med impresionizmom in ekspresionizmom
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Umetnost, ekspresionizem, impresionizem, literarna gibanja, slogi slikanja


Kaj je impresionizem?

Impresionizem je umetniško gibanje, ki je nastalo konec 19. stoletjath stoletja v Parizu kot umetniški odziv na hitro spreminjajoče se urbano okolje. Gibanje je zaznamovalo tudi velik odmik od tradicije evropskega slikarstva. Konvencionalne umetnike v Franciji so ostro kritizirali impresionisti. Kasneje pa je bilo to umetniško gibanje zelo cenjeno in ljubljeno.

Ime impresionizem izhaja iz naslova slikarstva Claudea Moneta Vtis, Soleil levant (Vtis, sončni vzhod). Impresionistični stil slikanja je spontan način slikanja, v katerem umetnik poskuša zajeti vtis svetlobe v sceni.


Slika 1: Claude Monet

Poleg tega je značilnost impresionističnih slik njihov slikarski slog, ki je zavračal tradicionalni realistični slog. Impresionisti so v uporabo barv vključili nove znanstvene poskuse, da bi dosegli natančnejšo predstavitev barve in tona. Uporabili so bolj optično metodo, saj so mešali nebeljene pigmente in ustvarjali megleno mešanico čiste barve.


Slika 2: Slika Claudea Moneta Vtis, Soleil Levant

Tudi impresionisti so v svojih slikah poudarjali pogled subjekta temo izolacije v na novo zgrajeni družbi skozi pogled subjekta. Znani impresionistični umetniki so Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Édouard Manet in Armand Guillaumin.

Značilnosti impresionizma

Impresionisti se osredotočajo predvsem na

 • Živahne barve namesto mešanja
 • Spontani udarci s krtačo v širokih poteh, bodisi s slikarskim nožem ali s čopičem,
 • Poudarek na natančni upodobitvi svetlobe skupaj s spreminjajočo se kakovostjo
 • Nenavadni vidni koti
 • Predmeti iz moderniziranega urbanega življenja
 • Odločeni pozi in sestave predmetov

Tako je ta metoda pomagala umetnikom, da poudarijo vtis svojega predmeta, bolj kot slikanje predmeta na realističen način.

Poleg tega je impresionizem umetnikom omogočil, da so sliko slikali na tak način, da bi gledalec čutil, da so dobili le vpogled v slikovni subjekt.


Slika 3: Un bar aux Folies Bergere v baru Edouard Manet (bar v restavraciji Folies Bergeres)

Večina slik v impresionizmu je na prostem zajemanje realističnih prizorov sodobnega življenja, slikanih v živahnih barvah, brez poudarka na podrobnostih.

Kaj je ekspresionizem?

Ekspresionizem je umetniško gibanje, ki je nastalo v zgodnjih 20. letihth stoletja v Nemčiji in Avstriji, tudi kot umetniški odziv na dehumanizirajoče učinke industrializacije. V tem umetniškem slogu umetnik poskuša prikazati subjektivna čustva in odzive, ki jih v njem zbujajo predmeti in dogodki, namesto objektivne realnosti. Ta umetnost je torej odziv na pozitivizem in druge umetniške sloge, kot sta naturalizem in impresionizem.


Slika 4: Avtoportret Maxa Beckmanna s steklom Champagne

Izraz ekspresionizem izvira iz slik, ki jih je leta 1901 v Parizu razstavil Julien-Auguste Hervé, ki ga je poimenoval.Ekspresionizmi. V ekspresionizmu obstajajo različne umetniške značilnosti, zaradi katerih se razlikuje od drugih stilov. Za razliko od impresionističnih slik so ekspresionistične slike polne živahnih podob in čustev, pogosto pa jih opisujemo kot dotik temne strani človeške narave. Uporaba izkrivljenih in vznemirjenih potekov krtačk označuje čustveni učinek na teh slikah.

Zato te slike predstavljajo svet izključno iz subjektivne perspektive in izkrivljajo zadevo radikalno za čustveni učinek, da bi zbudili razpoloženje ali ideje in ustvarili čustveni učinek. Poleg tega so ti umetniki v svojih delih uporabljali poljubne barve, kar pomeni, da so bili predmeti upodobljeni v barvah, ki nimajo naravnega odnosa do njih (zeleni obraz, oranžno nebo itd.).


Slika 5: Edvard Much's The Scream

Tudi ekspresionistični slikarji kažejo svoja čustva in osebne poglede na svoje delo. Predstavljajo subjektivno realnost in ne realizem. Umetniki, ki slikajo v tem slogu, vključujejo tudi domišljijo in nasilje v svoji vsebini, da bi pokazali skrajnost čustev. Znani ekspresionistični umetniki so Ernst Ludwig Kirchner, Georges Rouault, Max Beckmann, August Macke, Paul Klee, Marc Chagall, Edvard Munch in Wassily Kandinsky.

Značilnosti ekspresionizma

Razlikovalne slikarske značilnosti ekspresionistične umetnosti so

 • Vznemirjeni ali gestualni in izkrivljeni potezi krtačk za izražanje ekstremnih čustev
 • Uporaba intenzivne in poljubne krepke barve s trdnimi odtenki
 • Pogosto so bili subjekti upodobljeni v barvah, ki nimajo naravnega odnosa do njih. Poleg tega so umetniki, kot je Wassily Kandinsky, celo razdelili barve različnim občutkom (rdeča za veselje, rumena za jezo itd.).
 • Nepovezani prostori in izkrivljene teme - to se uporablja za ponazoritev novih strahov in izoliranosti v mestnem življenju.


Slika 6: Ernst Ludwig Kirchnerjeva berlinska ulična scena

Za ekspresionistične slike je značilno popačenje in pretiravanje, da bi ustvarili čustveni učinek.

Podobnosti med impresionizmom in ekspresionizmom

 • Impresionizem in ekspresionizem sta umetniška gibanja, ki sta se pojavila v poznem 19. do začetku 20. stoletjath stoletja kot umetniški odziv na spreminjajoče se modernizirane, industrializirane človeške življenjske sloge.
 • Oba umetniška gibanja sta imela podobne teme kot odziv na učinke moderniziranih, industrializiranih človeških življenj, kot so izolacija, dehumanizacija človeških življenj itd.
 • Tudi impresionizem in ekspresionizem sta se pojavila kot nasprotje realizmu in naturalizmu.

Razlika med impresionizmom in ekspresionizmom

Opredelitev

Impresionizem je umetniško gibanje, ki je nastalo konec 19. stoletjath stoletja v Parizu kot umetniški odziv na hitro spreminjajoče se urbano okolje. Po drugi strani pa je ekspresionizem umetniško gibanje, ki je nastalo v zgodnjih 20. letihth stoletja v Nemčiji in Avstriji kot umetniški odziv na dehumanizirajoče učinke industrializacije. To je torej glavna razlika med impresionizmom in ekspresionizmom.

Značilnosti

Pomembne značilnosti impresionizma vključujejo uporabo živahnih barv, ostre in spontane poteze krtač, natančno upodobitev svetlobe s spreminjajočo se kakovostjo, uporabo nenavadnih vidnih kotov in uporabo predmetov iz posodobljenega urbanega življenja. Nasprotno, pomembne slikovne značilnosti ekspresionizma vključujejo uporabo intenzivnih in samovoljnih barv s trdnimi odtenki, vznemirjenimi ali gestualnimi potezami krtačk, da bi izrazili ekstremna čustva, nepovezane prostore, izkrivljeno temo in uporabo predmetov iz industrijskega mestnega življenja. Zato je to velika razlika med impresionizmom in ekspresionizmom.

Umetniki

Nekateri znani umetniki v impresionizmu so Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Édouard Manet, Armand Guillaumin itd., Medtem ko so nekateri slavni umetniki ekspresionizma Ernst Ludwig Kirchner, Georges Rouault, Max Beckmann, August Macke, Paul Klee, Marc Chagall, Edvard Munch, Wassily Kandinsky itd. To je še ena razlika med impresionizmom in ekspresionizmom.

Zaključek

Tako impresionizem kot ekspresionizem sta umetnostna gibanja, ki sta se zgodila v 20. stoletjuth stoletja v Evropi. Impresionizem se je pojavil konec 19. stoletjath stoletja v Parizu, medtem ko se je ekspresionizem pojavil v zgodnjih 20. letihth stoletja v Nemčiji in Avstriji. Čeprav so na prvi pogled podobni stili slik, imajo razločevalne značilnosti in sloge. To je torej razlika med impresionizmom in ekspresionizmom.

Sklic:

1. »Impresionizem«. Art Movements,