Kakšna je razlika med JDK in JRE

The glavna razlika med JDK in JRE je to JDK zagotavlja okolje za razvoj in izvajanje programov Java, medtem ko JRE zagotavlja okolje amo za izvajanje programov Java.

Kakšna je razlika med JDK in JRE

Vsebina:

The glavna razlika med JDK in JRE je to JDK zagotavlja okolje za razvoj in izvajanje programov Java, medtem ko JRE zagotavlja okolje samo za izvajanje programov Java.

Java je programski jezik na visoki ravni, ki ga je prvotno razvil Sun Microsystems. Uporablja se za izdelavo različnih aplikacij, kot so poslovne aplikacije in mobilne aplikacije. Java ponuja več prednosti. Podpira objektno usmerjeno programiranje in pomaga razvijati varne in robustne aplikacije. JDK in JRE sta povezana z razvojem aplikacij Java. JDK je razvojno okolje za razvoj aplikacij Java. Sestavljen je iz JRE in drugih razvojnih orodij. Po drugi strani JRE ponuja okolje izvajanja in je sestavljeno iz JVM, knjižnic razredov in drugih datotek.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je JVM
- Opredelitev, funkcionalnost
2. Kaj je JRE
- Opredelitev, funkcionalnost
3. Kaj je JDK
- Opredelitev, funkcionalnost
4. Razlika med JDK in JRE
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Java, JDK, JRE, JVM


Kaj je JVM

Program Java je niz navodil, napisanih z uporabo programskega jezika Java, ki usmerja računalnik, da izvede določeno nalogo. Znana je tudi kot izvorna koda. Ko programer zapiše program Java in ga sestavi, prevajalnik Java pretvori program Java v vmesno kodo, imenovano bytecode. JVM pomeni Java Virtual Machine. To je abstrakten stroj, ki pretvori bajtno kodo v strojno kodo.

Izvorna koda CPU ne razume. Razumljivo je le za programerja. Zato se izvorna koda pretvori v strojno berljivo in razumljivo strojno kodo. Zato bo CPU izvajal nalogo v skladu z danimi navodili programa.


Če je program Java neposredno pretvorjen v strojno kodo, te kode ne bo mogoče zagnati v drugih platformah. Ko pretvorite kodo Java v bajtno kodo, ni napisana za fizični stroj. Napisano je za JVM. Zato je bytecode neodvisen od platforme. Zaradi tega je jezikovna platforma Java neodvisna.

Kaj je JRE

JRE pomeni Runtime okolje Java. JRE je kombinacija JVM, knjižnic razredov Java in drugih datotek, potrebnih za izvajanje aplikacij Java. To je nadskup JVM. Ko programer namesti JRE, je možno izvršiti samo program Java. Program ni mogoče razviti. Zato se JRE uporablja samo za zagon Java programov.

Kaj je JDK

JDK pomeni Java Development Kit. Pomaga pri razvoju aplikacij, ki temeljijo na Javi. Ko programer namesti JDK, ni potrebno posebej prenesti JRE, ker je JRE že nameščen v JDK. JDK je implementacija platform Java, kot so Standard Edition, Enterprise Edition in Micro Edition, ki jih je izdala Oracle Corporation.

JDK sestavljajo JRE in druga razvojna orodja. Ta razvojna orodja vključujejo prevajalnik (javac), arhivator (jar), generator dokumentacije (javadoc) itd. Ta orodja pomagajo dokončati razvoj aplikacije Java.

Razmerje med JDK in JRE

  • JDK je kombinacija JRE in drugih razvojnih orodij.

Razlika med JDK in JRE

Opredelitev

JDK je okolje za razvoj programske opreme, ki se uporablja za razvijanje aplikacij Java na platformah Java, kot so Standard Edition, Enterprise Edition in Micro Edition. JRE je del JDK, ki zagotavlja minimalno zahtevo za izvajanje aplikacij Java. To je osnovna razlika med JDK in JRE.

Uporaba

Medtem ko JDK omogoča razvoj in izvajanje Java programov, je JRE le del tega, ki omogoča zagon Java programov.

Je sestavljeno iz

JDK je sestavljen iz JRE in drugih razvojnih orodij. JRE sestavljajo JVM, razredne knjižnice in druge podporne datoteke.

Zaključek

Razlika med JDK in JRE je v tem, da JDK zagotavlja okolje za razvoj in izvajanje programov Java, medtem ko JRE zagotavlja okolje samo za izvajanje programov Java. Na kratko, JDK je kombinacija JDE in razvojnih orodij, medtem ko je JRE kombinacija JVM in knjižničnih datotek.

Referenca

1. »Java JDK, JRE in JVM.« Java If, If… else Izjava (s primeri),