Kakšna je razlika med linearnim in nelinearnim programiranjem

The glavna razlika med linearnim in nelinearnim programiranjem je, da a linearno programiranje pomaga najti najboljšo rešitev iz niza parametrov ali zahtev, ki imajo linearno razmerje, medtem ko nelin

Kakšna je razlika med linearnim in nelinearnim programiranjem

Vsebina:

The glavna razlika med linearnim in nelinearnim programiranjem je, da a linearno programiranje pomaga najti najboljšo rešitev iz niza parametrov ali zahtev, ki imajo linearno razmerje, medtem ko nelinearno programiranje pomaga najti najboljšo rešitev iz niza parametrov ali zahtev, ki imajo nelinearni odnos.

Linearno programiranje je pomemben koncept v optimizacijskih tehnikah matematike, saj pomaga najti najbolj optimizirano rešitev za dani problem. Po drugi strani je nelinearno programiranje matematična metoda za iskanje optimizirane rešitve z upoštevanjem nelinearnih omejitev ali objektivnih funkcij.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je linearno programiranje
- Opredelitev, funkcionalnost
2. Kaj je nelinearno programiranje
- Opredelitev, funkcionalnost
3. Kakšna je razlika med linearnim in nelinearnim programiranjem
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Linearno programiranje, nelinearno programiranje


Kaj je linearno programiranje

Linearno programiranje je matematična metoda, ki omogoča določitev najboljšega možnega izida ali rešitve iz danega niza parametrov ali niza zahtev. Ti parametri ali zahteve imajo linearno razmerje. Poleg tega je glavna prednost linearnega programiranja, da pomaga pri izvedbi modeliranja ali simulacije, da bi našli najboljše rešitve glede na razpoložljivi denar, energijo, vire, čas, prostor in druge sorodne dejavnike ali spremenljivke. Poleg tega je rezultat linearnega programiranja maksimiranje dobička in zmanjšanje stroškov.


Slika 1: Primer grafa za linearno programiranje

Osnovne komponente linearnega programiranja so naslednje.

Odločitvene spremenljivke - Količine za določitev

Ciljna funkcija - Opisuje, kako posamezna spremenljivka vpliva na lastnost, ki jo je treba optimizirati

Omejitve - Predstavlja, kako bi vsaka spremenljivka uporabila omejene količine sredstev

Podatki - Pojasnjuje razmerja med ciljno funkcijo in omejitvami

Kaj je nelinearno programiranje

Nelinearno programiranje je proces reševanja optimizacijskih problemov, ki zadevajo nekatere nelinearne omejitve ali nelinearne ciljne funkcije. Vključuje zmanjševanje ali maksimiranje nelinearne ciljne funkcije, ki je odvisna od omejenih omejitev, linearnih omejitev, nelinearnih omejitev itd. Te omejitve so lahko neenakosti ali enake vrednosti.Poleg tega nelinearno programiranje pomaga pri analiziranju kompromisov pri načrtovanju, izbiri optimalnih modelov, izračunavanju optimalnih poti in optimizaciji portfelja ter kalibraciji modela v računskih računih.


Slika 2: Primer grafa za nelinearno programiranje

Obstajata dve vrsti nelinearnega programiranja, kot sledi.

Neomejeno nelinearno programiranje

Neomejeno nelinearno programiranje vključuje iskanje vektorja x, ki je lokalni minimum, do nelinearne skalarne funkcije f (x). Quasi-Newton, Nelder Mead in Trust-območje so nekateri običajni nelinearni programski algoritmi.

Omejeno nelinearno programiranje

Omejeno nelinearno programiranje vključuje iskanje vektorja x, ki minimizira nelinearno funkcijo f (x) ob upoštevanju ene ali več omejitev. Notranje točke, sekvenčno kvadratno programiranje in refleksija območja zaupanja so nekateri skupni algoritmi nelinearnega programiranja.

Razlika med linearnim in nelinearnim programiranjem

Opredelitev

Linearno programiranje je metoda za doseganje najboljših rezultatov v matematičnem modelu, katerega zahteve so predstavljene z linearnimi razmerji, medtem ko je nelinearno programiranje proces reševanja optimizacijskega problema, kjer so omejitve ali objektivne funkcije nelinearne. To je torej glavna razlika med linearnim in nelinearnim programiranjem.

Uporaba

Poleg tega linearno programiranje pomaga najti najboljšo rešitev za problem z uporabo omejitev, ki so linearne, medtem ko nelinearno programiranje pomaga najti najboljšo rešitev problema z omejitvami, ki so nelinearne.

Zaključek

Glavna razlika med linearnim in nelinearnim programiranjem je, da linearno programiranje pomaga najti najboljšo rešitev iz niza parametrov ali zahtev, ki imajo linearno razmerje, medtem ko nelinearno programiranje pomaga najti najboljšo rešitev iz niza parametrov ali zahtev, ki imajo nelinearni odnos.

Sklic:

1. Kaj je linearno programiranje (LP)? - Opredelitev iz Techopedie.