Kakšna je razlika med Master in Slave Moralnost

The glavna razlika med gopodarjem in uženjko moralo je to poveljnik morale poudarja in ceni moč in pono, medtem ko uženjka moralnot poudarja in vrednoti latnoti, kot o empatija, prijaznot in očutje. Z

Kakšna je razlika med Master in Slave Moralnost

Vsebina:

The glavna razlika med gospodarjem in suženjsko moralo je to poveljnik morale poudarja in ceni moč in ponos, medtem ko suženjska moralnost poudarja in vrednoti lastnosti, kot so empatija, prijaznost in sočutje. Zato gospodarstvo morale spoštuje krutost in strogost in vidi življenje kot veličastno, medtem ko suženjska moralnost vidi ljudi kot šibke in nemočne, življenje pa kot trpljenje.

Fredrick Nietzsche (Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844-1900) je bil nemški filozof in učenjak, ki je bil pomembna osebnost na področju etike in zahodne filozofije. Delal je kot katedra za klasično filologijo na Univerzi v Baslu.Po njegovih delih, zlasti v knjigi Geneaologie der Moral (O rodoslovju morale), napisani leta 1887, obstajata dve vrsti morale kot gospodarski moral in suženjska moralnost; dobro in zlo v svetu gledamo ustrezno. Ta koncept je močno vplival na razvoj zahodne filozofije.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je Master Moral
- Definicija, Essence, Kakovosti
2. Kaj je suženjska moralnost
- Definicija, Essence, Kakovosti
3. Kakšna je povezava med gospodarjem in suženjsko moralo
- Opis združenja
4. Kakšna je razlika med Master in Slave Moralnost
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Etika, magistrska moralnost, Nietzschejeva načela, suženjska moralnost, filozofija, sociologija


Kaj je Master Moral

Nietzsche opisuje, da je mojstrska morala odvisna od plemenitih in močnih ljudi. Tako mojster koncepta morale poudarja kvalitete, kot so ponos, moč in pogum, odprtost in lastna vrednost. Glede na gospodarsko moralnost posledice dejanj opredeljujejo dobro in slabo.

Zato ljudje z gospodarsko moralo sebe vidijo kot ljudi z visoko lastno vrednostjo, ki imajo občutek »polnosti« od moči, bogastva, sposobnosti in talentov, in iz tega bodo poskušali pomagati tistim, ki so pod njimi. Posledično se v njih ustvari hierarhični občutek in začnejo pomilovati tiste, ki so pod njimi, in jim pomagajo le iz tega odnosa. Torej, gospodar moralo je mogoče opredeliti morale, povezane s ponosom in močno voljo ljudi


Slika 1: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Bistvo glavne morale

Še pomembneje je, da je bistvo gospodarske moraleplemstvo. Tudi druge lastnosti, ki jih pogosto cenimo v gospodarski moralnosti, so odprtost, pogum, resničnost, zaupanje in natančen občutek lastne vrednosti. Glavna moralnost se začne v »plemenitem človeku«, s spontano idejo o dobrem; potem se ideja slabega razvija kot tisto, kar ni dobro. Zato plemenita oseba vidi sebe kot izvor vrednosti in dobrega; zato mora vzbuditi strah pred tistimi, ki so pod njim, in bi morali spoštovati tiste, ki so z njim enaki (npr. družina in prijatelji).

Zato Nietzsche opisuje, da ima nekdo z gospodarsko moralo ideologijo, da sta ponos in moč dva bistvena elementa v življenju. Podobno se tisti, ki so strahopetni in šibki ali drobni, za gospodarsko moralo štejejo za slabo. Torej, če ima nekdo odločenost za moč in hierarhijo, je ta oseba cenjena in cenjena s strani nekoga, ki ima gospodarsko moralo. Zato je želja po moči in sorodnih kvalitetah ključni element v gospodarski morali. Posledično se prezirajo vsi znaki šibkosti, spoštujejo ostrina in resnost.


Slika 2: Grški heroizem

Nietzsche je cenil gospodarsko moralo nad suženjsko moralo. Še več, ta moralnost sega nazaj v grške čase, ko se grški junaki predstavljajo kot simbol fizične in duševne moči. So močni, veličastni liki, ki svojo voljo uresničujejo ne glede na posledice. Dobro je navedeno v znani frazi "Močni delajo, kar hočejo, šibki trpijo, kar morajo." Klasična literatura, kot so Odyssey in Illiad, ponazarjajo Nietzschejevo glavno moralo.

Kaj je suženjska moralnost

Po Nietzscheju so mojstri ustvarjalci morale. Zato naj se sužnji odzovejo na obvladovanje morale s svojo suženjsko moralo. Zato je suženjska moralnost odzivna nasproti gospodarski moralnosti. Poleg tega je suženjska moralnost za šibke in ljudi, ki so pod plemstvom.

Vrednote vrednot, kot so empatija, sočutje, prijaznost, velikodušnost, potrpežljivost, altruizem, ponižnost itd., Za razliko od mojstrske morale, ki ceni ponos in moč. Razen tega, za razliko od mojstra, za razliko od glavne morale, suženjska moralnost tehta dejanja z dobrimi ali zlobnimi nameni. Torej, nekdo s suženjsko moralnostjo gleda na svoja dejanja glede na njihove namere.


Slika 3: Geneaologie der Moral Fredricka Nietzscheja

Bistvo suženjske morale

V skladu z Nietzschejem, suženjska moralnost ni ambiciozna, da bi s svojo močjo izvajala svojo voljo in raje bila bolj podrejena. Ne skuša preseči mojstrov, ampak si prizadeva, da bi bili tudi sužnji. Bistvo suženjske morale je torej, uporabnost. Robovska moralnost vidi plemstvo kot zlo in kot ustvarjalca trpljenja. Zato so sočutje, altruizem in pomanjkanje zanimanja za samega sebe dobri. Spodbuja tudi ponižnost in potrpežljivost.

Poleg tega postavlja pod vprašaj očitno srečo plemenite osebe, zavrača hierarhijo in trdi, da je moralnost za vsako osebo enaka. Prav tako vidi človeško stanje kot trpljenje in zatiranje zaradi želje po moči; posledično, suženjska moralnost vidi ljudi kot nemočne in trpeče.


Nietzsche je verjel, da je najčistejša obstoječa oblika suženjske morale v Kristusovih učenjih in razložila, da so blaženosti najbolje izrazile temeljne ideje morale.

Razmerje med glavno in podrejeno moralo

  • Oba sta etična koncepta, ki ju je predstavil Fredrick Nietzsche.
  • Ti dve nasprotujoči si morali ustvarjata trenja med seboj.

Razlika med glavno in podrejeno moralo

Opredelitev

Glavna moralnost se osredotoča na lastnosti, kot so moč, ponos in hierarhija, medtem ko se suženjska moralnost osredotoča na lastnosti, kot so prijaznost, empatija, simpatija itd. To je torej glavna razlika med gospodarsko in suženjsko moralo.

Essence

Druga razlika med gospodarsko in suženjsko moralo je njihova bistvo. Bistvo gospodarske morale je plemstvo, medtem ko je bistvo suženjske moralnosti koristnost in olajšanje trpljenja.

Kakovosti

Glavna moralnost vrednote, kot so ponos, bogastvo, slava, ambicija, želja po moči, priljubljenost, lastna vrednost, pogum, spoštovanje in odločnost, medtem ko suženjska moralnost vrednote, kot so prijaznost, potrpežljivost, ponižnost, pravičnost, velikodušnost in, kreposti. Torej je to še ena velika razlika med gospodarsko in suženjsko moralo.

Hierarhija

Še več, medtem ko glavna veda spodbuja hierarhična in avtoritarna načela, suženjska moralnost ne upošteva hierarhije in spodbuja socialistična in skupnostna načela.

Želja po moči

Želja po moči je še ena razlika med gospodarsko in suženjsko moralo. Želja po moči je ključni element v gospodarski morali. Posledično ne prenaša nobenih znakov šibkosti, spoštujejo ostrino in resnost. Po drugi strani pa ni tako v suženjski moralu; suženjska moralnost skuša izkoreniniti željo po moči in spodbuditi nesebičnost, potrpežljivost in prijaznost.

Ukrepi in namere

Ukrepi in namere so tudi razlika med gospodarsko in suženjsko moralo. Glavna moralnost tehta dejanja z dobrimi ali slabimi posledicami, medtem ko suženjska moralnost tehta dejanja z dobrimi ali zlobnimi nameni.

Občutek strahu in spoštovanja

Poleg tega poveljnik morale poudarja uporabo strahu pred tistimi, ki so pod njimi, da bi imeli občutek spoštovanja do plemičev, ki jih vidijo kot izvor nečimrnosti in dobrega. Po drugi strani, suženjska moralnost vidi vse kot enake, vendar so podrejene tistim, ki so nad njimi; plemiči, zato vidijo trpljenje in zatiranje kot del svojega življenja.

Zaključek

Po mnenju nemškega filozofa Nietzscheja je moralnost v glavnem sestavljena iz dveh kategorij, kot sta gospodarski moral in suženjska moralnost. Ti dve morali sta dve nasprotujoči si poli v konceptu morale. Glavna moralnost poudarja in ceni moč in ponos, medtem ko suženjska moralnost poudarja in vrednoti lastnosti, kot so empatija, prijaznost in sočutje. Zato gospodarstvo morale spoštuje krutost in strogost ter življenje kot slavno, medtem ko suženjska moralnost vidi ljudi kot šibke in nemočne in življenje kot trpljenje. To je torej glavna razlika med gospodarsko in suženjsko moralo.

Sklic:

1. »Mojstri - suženjska moralnost«. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 10. december 2018,