Kakšna je razlika med drevesom razčlenjevanja in drevesom sintakse - Razlika Med

Kakšna je razlika med drevesom razčlenjevanja in drevesom sintakse

The glavna razlika med drevesom razčlenjevanja in drevesom sintakse je to Razčlenjeno drevo je hierarhična struktura, ki predstavlja izpeljavo slovnice za pridobitev vhodnih nizov, medtem ko je skladenjsko drevo način predstavitve sintakse programskega jezika kot hierarhične oblike, podobne drevesu.

Razčlenjevalno drevo je konkreten prikaz vnosa. Vsebuje vse informacije o vnosu. Po drugi strani pa sintaksno drevo predstavlja sintakso programskega jezika kot drevesa. Pomaga ustvariti tabele simbolov, ki so potrebne za prevajalnike in kasnejšo generiranje kod.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je drevo razčlenjevanja
- Opredelitev, funkcionalnost
2. Kaj je drevo sintakse
- Opredelitev, funkcionalnost
3. Kakšna je razlika med drevesom razčlenjevanja in drevesom sintakse
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Povzetek drevesa sintakse, prevajalnik, drevo konkretne sintakse, drevo izvedenih, drevo razčlenjevanja, drevo sintakse


Kaj je drevo razčlenitve

Razčlenjevalno drevo predstavlja skladenjsko strukturo niza glede na nekatere slovnice brez konteksta. Opisuje skladnjo jezika vnosa. Razčlenjeno drevo ne uporablja ločenih oblik simbolov za različne vrste sestavin. Osnova za izdelavo razčlenjevalnega drevesa je slovnična gramatika ali gramatika odvisnosti. Možno je ustvariti razčlenjena drevesa za stavke naravnega jezika in pri obdelavi programskih jezikov.


Poleg tega je označevalnik izrazov jezikovni izraz, ki je označen kot njegova frazna struktura. Drevo ali izraz v oklepaju ga predstavlja. Uporaba pravil za strukturo fraze za razčlenjevanje dreves ustvarja označevalce fraz. Niz možnih razčlenjenih dreves za sintaktično dvoumni stavek je razčlenjen gozd.

Kaj je drevo sintakse

Sintaksno drevo opisuje abstraktno skladenjsko strukturo izvorne kode, napisane v programskem jeziku. Osredotoča se na pravila in ne na elemente, kot so oklepaji, podpičja, ki zaključujejo izjave v nekaterih jezikih. Prav tako je hierarhija, pri čemer so elementi programskih stavkov razdeljeni na več razdelkov. Vozlišča drevesa pomenijo konstrukt, ki se pojavlja v izvorni kodi. Ne predstavlja vsake podrobnosti v pravi sintaksi; namesto tega prikazuje strukturne in vsebinske podrobnosti. Poznejša obdelava, kot je analiza konteksta, doda dodatne informacije v drevo sintakse.


Slika 2: Sintaksno drevo za evklidski algoritem

Sintaksno drevo pomaga določiti natančnost prevajalnika. Če drevo sintakse vsebuje napako, prevajalnik prikaže sporočilo o napaki. Analiza programa in preoblikovanje programov sta nekateri drugi načini uporabe skladenjskega drevesa.

Razlika med drevesom razčlenjevanja in drevesom sintakse

Opredelitev

Razčlenjevalno drevo je urejeno, ukoreninjeno drevo, ki predstavlja skladenjsko strukturo niza glede na nekatere slovnice brez konteksta. Sintaksno drevo pa je drevesna predstavitev abstraktne sintaktične strukture izvorne kode, napisane v programskem jeziku. Torej je to glavna razlika med drevesom razčlenjevanja in drevesom sintakse.

Sinonimi

Razvrščanje drevesa, drevo izpeljave, in konkretno sintaksno drevo so nekatera druga imena za razčlenjevanje drevesa, medtem ko so abstraktna skladenjsko drevo je drugo ime za skladenjsko drevo.

Funkcionalnost

Poleg tega razčlenjeno drevo vsebuje zapise pravil (žetonov), ki ustrezajo vhodnim besedilom, medtem ko skladenjsko drevo vsebuje zapise sintakse programskega jezika. Zato je to še ena pomembna razlika med drevesom razčlenjevanja in drevesom sintakse.

Zaključek

Glavna razlika med drevesom razčlenjevanja in sintaksnim drevesom je, da je razčlenjevalno drevo hierarhična struktura, ki predstavlja izpeljavo slovnice za pridobitev vhodnih nizov, medtem ko je skladenjsko drevo način predstavitve sintakse programskega jezika kot hierarhične drevesne podobne strukture.

Sklic:

1. “Razčleniti drevo”. Wikipedija, Wikimedia Foundation, 27. december 2018,