Kakšna je razlika med sociologijo in politično znanostjo

The glavna razlika to je ociologija in politična znanot ociologija je znantvena študija človeške družbe, politična znanot pa je proučevanje politike in njen vpliv na družbo kot celoto. Zato politična

Kakšna je razlika med sociologijo in politično znanostjo

Vsebina:

The glavna razlika to je sociologija in politična znanost sociologija je znanstvena študija človeške družbe, politična znanost pa je proučevanje politike in njen vpliv na družbo kot celoto. Zato politična znanost v nasprotju s sociologijo poudarja uporabo politične moči na nacionalni in mednarodni ravni.

Sociologija in politična znanost so teme, ki se nanašajo na upravljanje in upravljanje človeške družbe in njen družbeni razvoj. Čeprav je sodobna tema političnih znanosti vključila več konceptov sociologije in razširila njen obseg, je njen glavni poudarek razločljiv od drugih akademskih disciplin.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je sociologija
- Definicija, poudarek, obseg
2. Kaj je politična znanost
- Definicija, poudarek, obseg
3. Kakšne so podobnosti med sociologijo in politično znanostjo
- oris skupnih funkcij
4. Kakšna je razlika med sociologijo in politično znanostjo
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Izobraževanje, sociologija, družbene vede, družba, politične vede, politika


Kaj je sociologija

Sociologija je akademska disciplina, ki se osredotoča na proučevanje razvoja, strukture in delovanja človeške družbe. Zato analizira družbena združenja in interakcije, ki vplivajo na oblikovanje stabilne družbe in premagujejo ekstremne vplive na njene člane.


Zato je sociologija družbena znanost, ki poudarja študij družbe, vzorce družbenih odnosov, družbeno interakcijo in kulturo človeškega življenja. Predmeti, kot so antropologija, komunikacijske študije in kulturne študije, gredo z roko v roki s sociologijo.

Nekateri večji teoretični pristopi v sociologiji so funkcionalizem, teorija konfliktov, strukturalizem in utilitarizem. Področje sociologije sega od ravni mikro-sociologije posamezne agencije in interakcije do makro ravni sistemov in družbene strukture.


Slika 1: Doprsni kip Émila Durkheima

Nekatere od pionirskih osebnosti, ki so prispevale k razvoju predmeta sociologije, so Max Weber, Émile Durkheim, Karl Marx, Franklin Frazier, Albion Small, Adolphe Quetelet in Herbert Spencer sodobnim sociologom, kot so Anthony Giddens in Harrison Bela.

Sociologija je najboljša izbira za nekoga, ki se zanima za raziskovanje, kako človeške družbe razvijajo in najdejo načine za razvoj in organizacijo družb iz svoje korenske ravni. Nekatere poklicne poti, kot so socialni raziskovalci, delavci, ki se ukvarjajo s primeri, odvetniki, delavci za odnose z javnostmi, upravitelji, organizatorji skupnosti, raziskovalci javne politike in analitiki podatkov so povezani s sociologijo. Karierne možnosti za sociologijo torej zajemajo različne sektorje, vključno z raziskovalnim sektorjem, upravnim sektorjem, javnim sektorjem in socialnim sektorjem, poslovnim sektorjem in izobraževalnim sektorjem.

Kaj je politična znanost

Po definiciji je politična znanost akademska disciplina, ki preučuje stanje in sisteme vladanja; znanstveno analizo političnega delovanja in vedenja. Na kratko, politična znanost se osredotoča na teorijo in prakso vladanja in politike na lokalni, državni, nacionalni in mednarodni ravni.

Zato vključuje sistematično proučevanje upravljanja s političnimi sredstvi z uporabo opazovanj in izkušenj ter na splošno znanstvenih metod analize.

Nekateri glavni pristopi, ki se uporabljajo v politologiji, so pozitivizem, interpretivizem, teorija racionalne izbire, vedenjski pristop, strukturalizem, realizem in institucionalizem.


Podobno tudi politična znanost poleg analize moči in delovanja v politični areni analizira tudi težave, ki nastanejo zaradi političnih nestabilnosti, kot so varnostna vprašanja, gospodarska kriza, globalizacija, mednarodna trgovina itd. o tem, kako vlade delujejo in kako delujejo, vpliv vladnih politik na gospodarsko stabilnost in rast ter kako zakoni vplivajo na družbene in politične spremembe.

Poleg tega sodobna disciplina političnih znanosti zajema študije vseh političnih, družbenih, kulturnih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje oblasti v vladi in na mednarodni ravni. Zato teme, kot so mednarodni odnosi in poslovne študije, gredo z roko v roki s politično znanostjo.


Slika 2: Michael Barone, višji politični analitik

Nekatere znane poklicne možnosti za politične vede so politik, lobist, politični svetovalec, politični analitik, pravni pomočnik, pravni pomočnik, pravni analitik, strokovnjak za odnose z javnostmi, analitik za tržne raziskave itd.

Podobnosti med sociologijo in politično znanostjo

  • Te akademske discipline preučujejo človeško družbo in način, kako človeške interakcije s socialnimi institucijami in politiko vplivajo na celotno funkcijo družbe.
  • Oba spadata v kategorijo družbenih znanosti in uporabljata nekatere družboslovne teorije, ki se prekrivajo.

Razlika med sociologijo in politično znanostjo

Opredelitev

Sociologija je akademska disciplina, ki proučuje razvoj, strukturo in delovanje človeške družbe, medtem ko je politična znanost akademska disciplina, ki preučuje stanje in sisteme vlade ali znanstveno analizo političnega delovanja in vedenja. To je torej glavna razlika med sociologijo in politično znanostjo.

Območje ostrenja

Tudi področje osredotočanja je še ena pomembna razlika med sociologijo in politično znanostjo. Glavno področje sociologije je človeška družba in njen razvoj; zato se osredotoča na proučevanje strukture, njene funkcije in sčasoma na razvoj za pravilno delovanje človeške družbe. Nasprotno pa je glavno področje politične znanosti uporaba politične moči. Tako se osredotoča na prakso vladanja in politike na lokalni, državni, nacionalni in mednarodni ravni.

Področje uporabe

Poleg tega je področje predmeta še ena razlika med sociologijo in politično znanostjo. Sociologija vključuje proučevanje družbe, vzorce družbenih odnosov, družbeno interakcijo in kulturo vsakdanjega življenja, medtem ko politična znanost vključuje način delovanja in interakcije med vladami, vpliv vladnih politik na gospodarsko stabilnost in rast ter kako zakoni vplivajo na socialne in družbene odnose. politične spremembe.

Možnosti kariere

Nekatere poklicne možnosti za sociologijo vključujejo socialne raziskovalce, strokovnjake za primere, delavce za odnose z javnostmi, administratorje, organizatorje skupnosti, raziskovalce javne politike in analitike podatkov, medtem ko so nekatere možnosti za politične vede politik, lobist, politični svetovalec, politični analitik, pravni pomočnik, pravni analitik , strokovnjak za odnose z javnostmi in analitik za tržne raziskave. To je torej še ena razlika med sociologijo in politično znanostjo.

Zaključek

Sociologija in politična znanost imata rahlo medsebojno povezano naravo, saj obe zadevata človeško družbo in njen razvoj. Vendar pa se ta dva razlikujejo glede področij, na katera se osredotočata. Medtem ko se sociologija osredotoča na razvoj, strukturo in delovanje človeške družbe, se politična znanost osredotoča na državo in sisteme upravljanja; znanstveno analizo političnega delovanja in vedenja. To je torej razlika med sociologijo in politično znanostjo. Sčasoma, kako lahko te politične spremembe vplivajo na družbo kot celoto.

Sklic:

1. “Razumevanje vloge religije v ameriški politiki”, Oddelek za politične vede, Univerza v Washingtonu,