Kakšna je razlika med UML in razrednim diagramom

The glavna razlika med UML in diagramom razreda je, da UML je jezik za vizualno modeliranje plošnega namena, ki pomaga vizualizirati, kontruirati in dokumentirati programke iteme, medtem ko je diagram

Kakšna je razlika med UML in razrednim diagramom

Vsebina:

The glavna razlika med UML in diagramom razreda je, da UML je jezik za vizualno modeliranje splošnega namena, ki pomaga vizualizirati, konstruirati in dokumentirati programske sisteme, medtem ko je diagram razredov vrsta UML diagrama, ki predstavlja statični pogled aplikacije.

Pri razvoju programske opreme ga ni mogoče takoj razviti. Pomembno je razumeti sistem, preden jih uveljavimo. UML ponuja rešitev tega vprašanja. Je vizualni jezik, ki omogoča modeliranje sistema. Obstajajo različni UML diagrami. Diagram razreda, ki je statični diagram, je eden izmed njih.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je UML
- Opredelitev, funkcionalnost
2. Kaj je razredni diagram
- Opredelitev, funkcionalnost
3. Kakšna je povezava med UML in razrednim diagramom
- Pregled združenja
4. Kakšna je razlika med UML in razrednim diagramom
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Diagram razreda, UML


Kaj je UML

UML pomeni Unified Modeling Language. Je standardni jezik za vizualizacijo, konstruiranje in dokumentiranje programskih sistemov. Razlikuje se od običajnih programskih jezikov, kot so C ++, Java in Python, saj ne uporablja nobenega kodiranja. Poleg tega zagotavlja slikovno predstavitev programske opreme.


Čeprav UML ni programski jezik, obstajajo orodja za generiranje kode v različnih programskih jezikih z uporabo UML diagramov. UML je lažje in preprosteje razumeti in uporabljati. To ni samo za razvijalce. Poslovne uporabnike in navadne ljudi se lahko naučijo tudi zelo enostavno. Poleg tega UML pomaga pri izvajanju objektno usmerjenih konceptov.

Kaj je razredni diagram

Razredni diagram je diagram UML. Gre za statični diagram, ki predstavlja statični pogled aplikacije. Poleg tega opisuje atribute in metode (operacije) razreda in združenja med njimi.

Ti diagrami se pogosto uporabljajo v razvoju programske opreme, saj omogočajo modeliranje konceptov objektno usmerjenega programiranja. Razredni diagram je sestavljen iz razredov, vmesnikov, združenj, sodelovanj itd.


Razred - Načrt za ustvarjanje objektov. Razred je sestavljen iz atributov in metod imena. Atributi so lastnosti, medtem ko so metode operacije.

Objekt - Primer razreda.

Vmesnik - sestavljajo operacije in / ali atribute, ki opredeljujejo vedenje objektov.

Izdelki - predstavljajo konkretne entitete, kot so dokumenti, baze podatkov, izvedljive datoteke itd.

Poleg tega obstajajo interakcije, ki predstavljajo odnose med razredi.

Dedovanje - Omogoča podrazredom, da uporabljajo atribute in metode nadrejenega razreda.

Dvosmerno povezovanje - Predstavlja privzeto razmerje med dvema razredoma.

Enosmerno povezovanje - Združenje upravlja samo en razred.

Povezava med UML in diagramom razreda

  • Razredni diagram je diagram UML.

Razlika med UML in razrednim diagramom

Opredelitev

UML je jezik splošnega namena, razvoj, modeliranje, ki zagotavlja standardni način vizualizacije zasnove sistema. V nasprotju s tem je diagram diagrama tipa statični strukturni diagram UML, ki opisuje strukturo sistema tako, da prikazuje razrede sistemov, njihove atribute, delovanje in odnose med objekti. Torej je to glavna razlika med UML in razrednim diagramom.

Uporaba

Druga razlika med UML in diagramom razreda je, da UML pomaga modelirati, vizualizirati, konstruirati in dokumentirati programski sistem, medtem ko diagram razreda pomaga modelirati statični pogled aplikacije.

Zaključek

Glavna razlika med UML-jem in razrednim diagramom je, da je UML jezik splošnega namena vizualnega modeliranja, ki pomaga vizualizirati, konstruirati in dokumentirati programske sisteme, medtem ko je razredni diagram tip UML-diagrama, ki predstavlja statični pogled aplikacije.

Sklic:

1. "Unified Modeling Language". Wikipedija, Wikimedia Foundation, 24. oktober 2018,