Kaj je struktura Canterburyjevih zgodb - Razlika Med

Kaj je struktura Canterburyjevih zgodb

Canterbury Tales je zbirka zgodb, ki jih je napisal pesnik Geoffrey Chaucer iz 14. stoletja. Zgodbe so predstavljene v obliki zgodb, ki jih je na romantičnem tekmovanju pripovedovala skupina romarjev na poti v katedralo v Canterburyju. Namen tega članka je razpravljati o strukturi Canterbury Tales.

Preberite več o prostorih Canterbury Tales.

Kaj je struktura Canterburyjevih zgodb

V skladu s prologom naj bi zbirka Canterbury Tales imela 120 zgodb. Vsak lik naj bi pripovedoval štiri zgodbe - dve zgodbi na poti v katedralo in dve zgodbi na poti domov. Vendar pa Canterbury Tales vsebuje samo 24 zgodb; Chaucer je umrl leta 1400, preden je dokončal zbirko.

Veliko je razprave o vrstnem redu zgodb. Rokopisi dela kažejo na več različnih ukazov, različni znanstveniki pa so predlagali tudi več struktur. Pravljice so običajno razdeljene v deset fragmentov. Vrstni red znotraj teh fragmentov se običajno šteje za pravilen. Vendar je red samih fragmentov pogosto predmet razprave. Spodaj je splošno sprejet in uporabljen vrstni red zgodb.

Drobec

Zgodbe

Fragment I

Splošno

Viteška zgodba

Millerjeva zgodba

Reeveova zgodba

The Cook's Tale

Fragment II

Zgodba o človeku zakona

Fragment III

Žena iz Bathove zgodbe

Bratova zgodba

Zgodba Summonerja

Fragment IV

Duhovna zgodba

Trgovska zgodba

Fragment V

The Squire's Tale

The Franklin's Tale

Fragment VI

Zdravniška zgodba

Pardonova zgodba

Fragment VII

Shipmanova zgodba

The Prioress's Tale

Sir Thopasova zgodba

Zgodba o Melibeeju

Menihova zgodba

Nunova duhovnikova zgodba

Fragment VIII

Zgodba o drugi nuni

Kanonska pripovedka Yeoman's

Fragment IX

The Manciple's Tale

Fragment X

Parson's Tale

Vrstni red fragmentov IV in V se spreminja v različnih rokopisih. Toda fragmenti I in II ponavadi sledita drug drugemu, VI in VII, IX in X pa lahko vidimo tudi v starih rokopisih.


Slog Canterburyjevih zgodb

Chaucer v tem delu uporablja različne literarne oblike, retorične naprave in jezikovne sloge. Ni napačno reči, da uporablja različne sloge z različnimi liki, tako da odraža njihov socialni status in učenje. Tako različne zgodbe kažejo različna življenja, kot so strip, pobožni, zemeljski, nenaklonjeni in satirični.

Večina zgodb, razen pripovedi o Melibeeju in Parson's Tale, je napisana v verzni obliki. Zgodbe so napisane v srednji angleščini.

Vljudnost slike:

William Blake - slika romarjev iz Canterburyja