Zakaj so nastali Okazaki Fragmenti - Razlika Med

Zakaj so nastali Okazaki Fragmenti

DNA služi kot genetski material večine organizmov. Na splošno je DNK dvo-verižna molekula, ki vsebuje dva antiparalelna niza DNA, ki ju držijo vodikove vezi. Med delitvijo celic je treba celotno DNK v genomu replicirati in podvojiti količino DNA v starševski celici. Replikacija DNA poteka na polkonzervativni način, kjer je eden od DNK verig v novo sintetizirani dvoverižni DNA prvotna veriga. Zato naj bi obe vrsti služili kot predloga pri replikaciji DNA. DNA polimeraza je encim, odgovoren za replikacijo DNA. Sintetizira le DNK v smeri 5 'na 3'. Ker pa je dvoverična DNA antiparalelna, naj bi se sinteza DNK pojavila v obeh smereh. Zato se Okazakijevi fragmenti tvorijo med sintezo zaporedja, ki zaostaja.

Pokrita ključna območja

1. Kaj so Okazaki Fragmenti
- Definicija, funkcije
2. Zakaj so nastali fragmenti Okazaki
- Sinteza DNA na odložnem traku

Ključni pojmi: replikacija DNK, dvojno vstavljena DNA, trak za odlaganje, vodilni trak, Okazaki fragmenti, replikacijska vilica


Kaj je Okazaki fragment

Okazakijev fragment je kratek na novo sintetiziran fragment DNA na liniji zaostale predloge, ki je nastala med replikacijo DNA. Zato so fragmenti Okazakija komplementarni z zaostalim delom, ki poteka v smeri 5 'do 3'. Oblikujejo kratke dvojne verige DNA, ki ležijo med 1000 in 2000 nukleotidi v prokariotih. Pri evkariontih so fragmenti Okazakija dolgi 100 do 200 nukleotidov. Na 5 'koncu Okazaki fragmenta je mogoče identificirati RNA primer, ki je dolg približno 120 nukleotidov. Okazaki fragment je prikazan v slika 1.


Slika 1: Fragment Okazaki

Okazaki fragmenti se vežejo skupaj z delovanjem DNA ligaze po odstranitvi RNK primerjev, ki tvorijo kontinuirno verigo DNA.

Zakaj so nastali Okazaki Fragmenti

DNA je dvoverižna molekula; ena veja DNA je antiparalelna na drugo verigo. Zato se en sklop teče v smeri 3 'do 5', drugi pa v smeri 5 'na 3'. Vrv, ki poteka v smeri 3 do 5, je znana kot vodilni sklop tista, ki teče v smeri 5 do 3, pa je znana kot zaostali del. Vodilni del je tako imenovan, ker lahko na vodilni verigi opazimo kontinuirano rast na novo sintetizirne verige DNA. Sinteza DNA na vodilnih in zaostalih verigah je prikazana v slika 2.


Slika 2: Sinteza DNK na vodilnih in lagging linijah

Na splošno DNK polimeraza dodaja nukleotide v smeri 5 'na 3'. Ker vodilna veriga teče v smeri 3 'do 5', lahko encim nenehno dodaja nukleotide rastočemu pramenu na vodilni verigi. Vendar, ker trak, ki zaostaja, teče v smeri 5 'na 3', se rast verige na novo sintetizirajočo verigo DNA ustavi, ko doseže 5 'konec verige. Nato se začne sinteza drugega sklopa DNK na replikacijski vilici. Replikacijska vilica je položaj na DNK dvojni verigi, kjer se začne odvijanje. Odvijanje je ključno pri sintezi novih pramenov DNA na prvotnih verigah. Ko se replikacijska vilica pomakne naprej na dvojno verigo DNA, lahko DNA polimeraza doda nukleotide na zaostali del. Vendar pa je sinteza zaustavljena, ko doseže 5 'konec RNA primerja že sintetiziranega raztezanja DNA. Zato je sinteza DNA na verigi, ki zaostaja, prekinjena in nastali odseki DNA so znani kot Okazaki fragmenti.

Zaključek

Okazaki fragmenti so kratki fragmenti DNA na zaostajani veji, ki nastane med replikacijo DNA. Ker trakovi zaostajanja potekajo v smeri 3 'do 5', je sinteza DNK na zaostajani verigi diskontinuirana. Oblikuje Okazaki fragmente na zaostalem delu, ki ga kasneje ligira DNA ligaza.

Sklic:

1. “Okazaki Fragmenti”.Okazaki Fragmenti - biologija kot poezija,